Skip to main content
Share
Favorite

91
RESULTS

audio 41
texts 31
movies 13
images 5
data 1
COLLECTION
TOPIC
208 12
Severus Alexander, Emperor of Rome, 208-235 5
300-208 3
300-208 Exam Questions 3
300-208 Test 3
300-208 Test Questions 3
Building 207 3
Building 208 3
Building 230 3
Building 231 3
Building 271 3
Building 38 3
environmental remediation 3
groundwater contamination 3
petroleum contamination 3
soil contamination 3
300-208 exam 2
Anita Musiał tel. (022)208 28 33/26 2
Army 2
Building 207/231 Area 2
Building 38-A 2
Cisco 300-208 Exam 2
Ferooz-Ul-Lughat-part 2(104-208) 2
Fuel Distribution System 2
Kaiser 2
M170 2
M38A1 2
M38A1C 2
MVPA 2
Metropolitan Museum of Art 2
Military 2
Military Vehicle 2
Technical Manual 2
US Army 2
USMC 2
Willys 2
b) definicja i znaczenie 2
b) definicja poziomu płynności finansowej. 3. Pomiar poziomu płynności finansowej: a) statyczne miary płynności 2
b) korekty miar płynności 2
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów. 6. Zarządzanie należnościami: a) ocena należności przedsiębiorstw 2
b) kredyt kupiecki 2
b) metoda punktowa 2
b) metody ustalania okresu spływu należności 2
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola 2
b) poziom NWC 2
b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową 2
c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki). 9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa: a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych 2
c) cykl konwersji gotówki 2
c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej 2
c) krótkoterminowe papiery dłużne. 10. Wartość płynności finansowej: a) wartość płynności finansowej 2
c) metoda standardu kredytowego 2
c) prognozowanie należności 2
c) relacja wartości płynności do jej poziomu 2
c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej 2
corrective action plan 2
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja. 8. Zarządzanie środkami pieniężnymi: a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie 2
d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności 2
d) określanie strategii zarządzania NWC. 5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie: a) potrzeba utrzymywania zapasów 2
d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie 2
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej. 4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC): a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie 2
d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa. 2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową: a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi 2
e) faktoring należności 2
e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami 2
f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja. 7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego: a) metody analizy ryzyka kredytowego 2
fax (022) 211 20 90 norbert.saks@akademiamddp.pl 2
islam 2
jeep 2
które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. • Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa. • Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi 2
które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Adresaci szkolenia: Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa 2
którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy. Program 1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową: a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa 2
mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami 2
model Beranka 2
model Millera-Orra 2
model Stone’a) 2
music 2
oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych 2
podcast 2
pool party radio 2
ppr 2
pracownikach JST oraz wszystkich 2
właścicielach przedsiębiorstw 2
środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: • Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi 2
"Samopomoc Chłopska" w Warszawie (Warszawa: 02/2011) 1
"Samopomoc Chłopska" w Warszawie (Warszawa: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach niepewności) Od 15/02/2011 Do 16/02/2011 2 Szkolenie otwarte IIR - Institute for International Research (Warszawa: Finanse dla niefinansistów) Od 26/05/2010 Do 27/05/2010 2 Szkolenie otwarte Centrum kompetencji FORUM (Katowice: Finanse dla menedżerów niefinansistów - BUDŻETOWANIE 2010) Od 26/10/2009 Do 26/10/2009 1 Szkolenie dedykowane – zamknięte przygotowane wraz z ROIConsulting dla HDS Polska (Warszawa: Finanse przedsiębiorstwa dla managerów niefinansowych) Od 10/08/2009 Do 11/08/2009 2 Szkolenie otwarte Akademii Leona Koźmińskiego i ROI Consulting Sp. z o.o. (Ciechanów: Budowa bilansu i rachunku zysków i strat oraz analiza wskaźnikowa w Excelu) Od 21/04/2012 do 21/04/2012 1 Szkolenie otwarte PETEKS w ramach projektu: "Skuteczny menedżer. Pakiet szkoleń dla MSP" realizowanego pod nadzorem PARP (Warszawa: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach niepewności) Od 14/03/2011 Do 15/03/2011 2 Szkolenie otwarte BOMIS (Poznań: Zarządzanie płynnością finansową) wrzesień 2005 październik 2005 luty-marzec 2006 maj 2006 8 Szkolenie dedykowane – zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla Polska Grupa Dealerów (Kraków: Finanse przedsiębiorstwa dla managerów niefinansowych) lipiec 2005 4 Szkolenie otwarte UNIVERS KONSULTING - EDUKACJA JACYNO I MODZELEWSKI (Łódź: Analiza finansowa przedsiębiorstwa) grudzień 2005 1 Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (Krutyń/Piecki: Ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych) 31 08 2006 2 08 2006 2 Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla Puratos Polska sp. z o.o. (Kostrzyn: Finanse dla niefinansistów) 09.2006 1 Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla NOVOL sp. z o.o. (Mierzęcin: Finanse dla niefinansistów) 1
(2 dni 1
(Katowice: Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji.) Od 15/12/2009 Do 16/12/2009 2 Szkolenie zamknięte dla PRAGMA INKASO S.A. (Tarnowskie Góry: Analiza finansowa przedsiębiorstw) Od 10/08/2010 do 10/08/2010 1 Szkolenie otwarte AVENHANSEN 1
(Kraków: Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji.) Od 06/09/2010 Do 07/09/2010 Od 16/12/2010 Do 17/12/2010 Od 31/03/2011 Do 01/04/2011 6 Szkolenie zamknięte "Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły" z zakresu analizy ekonomiczno–finansowej stowarzyszenia 1
(Połaniec: Analiza finansowo-ekonomiczna) Od 12/02/2010 Do 12/02/2010 1 Szkolenie otwarte ABC WoltersKluwer Polska (Warszawa: Finanse przedsiębiorstw w praktyce prawnika) Od 02/12/2008 Do 03/12/2008 2 Szkolenie zamknięte „Pomiar ryzyka projektów inwestycyjnych” dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Warszawa: Szkolenie objęło swoim zakresem większość zagadnień z zakresu studium wykonalności) Od 24/01/2011 Do 27/01/2011 4 Szkolenie otwarte ADS Consulting (Szczecin: Finanse dla niefinansistów) Od 06/01/2009 Do 07/01/2009 2 Szkolenie zamknięte dla Narodowego Banku Polskiego (Poznań: Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa) Od 16/12/2008 Do 17/12/2008 2 Szkolenie zamknięte dla Orlen Centrum Edukacji (Płock: Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji.) 2 Szkolenie otwarte HIGH 5 Training Group (Warszawa: Finanse dla niefinansistów) Od 25/10/2010 Do 26/10/2010 2 Szkolenie zamknięte wraz z PETEKS w ramach projektu: "Skuteczny menedżer. Pakiet szkoleń dla MSP" realizowanego pod nadzorem PARP dla Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni 1
(Wahabion Ka Parda Faash) {Molana Jameel Qadri/ 271 1
(uczestnicy szkolenia m.in. z: DELPHI POLAND S.A. 1
(uczestnicy szkolenia m.in. z: INDESIT COMPANY Polska Sp. z o.o. 1
(uczestnicy szkolenia m.in. z: PKO Bank Polski S.A. 1
(uczestnicy szkolenia m.in. z: Polskie Sieci Elektroenergetyczne 1
) Od 20/09/2004 Do 10/07/2012 250 Grzegorz Michalski Grzegorz.Michalski@gmail.com | http://michalskig.com/ | t: +48503452860 1
)/ 1
- Burqah Posh Kitabain books of 1
- finansowanie zapasów 1
-- 1
--Ulamaye-E- 1
-Can Any One Confirm Is This Roza-E- Rasool Pak Sallaho Alihawasalam/ 272- Darul uloom 1
-possters/ 249-poster of 1
/ 1
/ 333-Ashraf Thanwi Key Gustakh Kavab Per Batil Key Dalail/ 1
/ 39-- 1
0 мм 427.Техпластина МБС лист 2-50 мм (доставка по Украине) 428.Техпластина ТМКЩ - тепломорозокислотощелочестойкая/МБС - маслобензостойкая 429.:::Техпластина и листы уплотнительные:::в Ровно 430.Рукав для нефтепродуктов 431.Рукав для мазута 432.Резиновый рукав для мазута 433.Рукава напорно-всасывающие 434.Маслобензостойкие рукава 435.Техническая термостойкая резиновая полоса 436.Шнуры резиновые технические 1
0- Book Zafar-Ul- 1
0-10 1
01-02.12.2014) we współpracy z AkademiaMDDP w Warszawie 01-02.12.2014 2 Szkolenie otwarte (SO): Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący 1
01-apna knowledge share karain (ilm-e-gghaib)/ 1
07.2006 4 Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z AVENHANSEN dla Impress Sp. z o. o. Kąty (Kąty: finanse dla niefinansistów) 08.2008 2 Szkolenie zamknięte dla Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa (Kielce: ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych) 1
09.2007 1 Szkolenie otwarte Polskie Wydawnictwa Profesjonalne / później: Wolters Kluwer Polska (Warszawa: Finanse dla niefinansistów / Analiza finansowa przedsiębiorstwa) 11.2006 2 Szkolenie otwarte ABC WoltersKluwer Polska (Warszawa: Finanse przedsiębiorstw / Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych / Zarządzanie płynnością finansową) 03.2007 06.2007 12.2007 5 Szkolenie otwarte ABC WoltersKluwer Polska w j. angielskim / konferencja Invest Yourself (Working capital management) 23.02.2008 1 Szkolenie / konferencja ABC WoltersKluwer Polska (Warszawa: Bezpieczeństwo finansowe. Obliczanie prawdziwych kosztów realizacji umowy 1
1 1
1) Pen and brown ink, brush and gray wash. 1
1- Birthday sal gira manana gaiz hy k nahee dilchasp fatwa/ 332 1
1. Algemeen Postverdrag 1
1.3. rodzaje projektów: rozwojowe 1
1.4. analiza Biznes Planów / Studium Wykonalności inwestycji/pomysłów pod kątem realizacji głównego celu działania przedsiębiorstwa 1
10) Black chalk. 1
10-11.03.2014 2 Szkolenie zamknięte (SZ): dla Dalkia Services Sp. z o.o. 1
10.2. krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk. 10.3. konsekwencje dla skali – wielkości – zadań w projekcie. [11] Uwzględnianie analizy ryzyka prognozy w studium wykonalności finansowej projektu. Jak radzić sobie z ryzykiem i niepewnością przy konstruowaniu finansowej części studium wykonalności projektów? 11.1. analiza ryzyka projektów/pomysłów 1
10.2006 2 Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla TPSA (Paszkówka: Ocena opłacalności inwestycji z wykorzystaniem portfela inwestycyjnego) 2006 1 Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla TPSA (Kraków: Controlling finansowy i planowanie finansowe) 2007 1 Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla BIMs PLUS sp. z o. o. sp. k. (Leszno: Analiza finansowa przedsiębiorstwa: ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych) 1
10/ zarządzanie majątkiem obrotowym: a) zapasami 1
100) 1
100--Loota'chaap 1
1000mdm 1
101) Pen and brown ink, over black chalk. 1
101--Maan k pait main kia hai/ 1
102) 1
102--Madrasa 1
103) Black chalk. 1
103--Majlis E Matam Or Halwa/ 1
104) Pen and brown ink, over black chalk. 1
105) Pen and brown ink, over black chalk. 1
105--Mazar Ko Dekhna Khuda Ko Dekhna Hai/ 1
106) Pen and brown ink, over black chalk. 1
106--Milad Un Nabi College Mein Nah Sirf Jaiz Balky Wajib Hai - Ashraf Ali Thanvi/ 1
107) Pen and brown ink, over black chalk. 1
107-Molvi Sarfaraz 1
108) 1
108--Molvi Sarfraz Kafir Ya Gangohi Kafir/ 1
109) Pen and brown ink, over black chalk. 1
109--Molvi Tariq Jameel Ki Wife Key Zaiveraat Chori/ 1
10мм 1
10х16мм 1
10х20мм 028.Резина силиконовая 10мм 1
10х30мм 056. Уплотнительный профиль из силикона 14х18мм 057.РТИ. Пластины резиновые (ТМКЩ 1
11) Black chalk, with pen and brown ink inscription and sketches. 1
11--Aqa (Sallaho Alaihi Wasllam) or Waseela/ 1
11.2. metody pośrednie uwzględniania ryzyka projektu i ich przeliczanie 11.3. analiza punktu progowego lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 11.4. analiza wrażliwości projektu lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 11.5. analiza scenariuszy lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 11.6. analiza drzew decyzyjnych 1
11.7. metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka 11.8. współczynnik zmienności 1
11.9. równoważnik pewności i stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk [12] Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka na finansową wykonalność projektu. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności: • oceny wpływu czasu na wartości pieniądza 1
110) Pen and brown ink, over black chalk. 1
110--Molvi Tariq Jameel molvi 1
111) Pen and brown ink, over black chalk. 1
111--Molvi Tariq Jameel Ki Wife Key Zaiveraat Chori/ 1
112) 1
112--Molvi Tariq Jameel Munafiq Ya Biddati/ 1
113) Pen and brown ink, over black chalk. 1
113--Muftian e Deo...Band k kartoot Jinhain daikh kar sharmayn yahood/ 1
114) 1
114--Mullana Shabir Ahmed Usmani/ 1
115) Black chalk. 1
115- maa say zana zina jaiz by ashraf ali thanvi/ 1
116) Pen and brown ink. 1
116--Munafiqat..... wo bhi itniii....... original books are still republishing/ 1
117) Pen and brown ink, over black chalk. 1
117--Munazara Kohat - Kuch Wazahatain Chahiye -/ 1
118) Pen and brown ink. 1
118--Munazara Kohat - Kuch Wazahatain Chahiye/ 1
119) Pen and brown ink, over black chalk. 1
119--Munazara Kohat - Kuch Wazahatain Chahiye/ 1
12 Days 1
12) 1
12-- Ashraf Ali Thanvi Ki Pedaish Ka Imaan Shikan Waqiya/ 1
12.06.2014) we współpracy z AkademiaMDDP dla Siemens Finanse 12.06.2014 1 Szkolenie zamknięte (SZ): Financial Management at Slovak University of Argiculture in Nitra 1
120) Pen and brown ink. 1
120--Munazra Jhang Ka Fateh Kon/ 1
121) Pen and brown ink. 1
121--mureed ka thanvi sahab ka kalma aur darood parhna/ 1
122) Pen and brown ink, over black chalk. 1
123) Pen and brown ink, over black chalk. 1
123--Nabi 1
124) 1
124--Nabi (sallalahu alaihe wassalam) ky Waseela say Dua Jaiz &/ 1
125) Pen and brown ink, brush and brown wash, over black chalk. 1
125--Nabi Kareem (S.a.w) Munafiqoun Ka Jante Tha Deogandi Iteraf/ 1
126) Pen and brown ink. 1
126--Namaz 1
127) Pen and brown ink, over black chalk. 1
127--Naqshbandi Ya Diyobandi/ 1
128) 1) Pen and brown ink. 1
128--Need Scan Pages From/ 1
129) Pen and brown ink, over black chalk. 1
129--need scans ! urgent - 1
12мм 1
12х15мм 1
12х25мм 050.Губчатая техпластина 051. Пищевая термостойкая резина 052. Техпластина МБС. Маслобензостойкая резина 053. Уплотнитель термостойкий Б-образный 054. Шнур вакуумный резиновый 055. Шнур силиконовый профиль 10х25мм 1
13 Marzo 2011 1
13) Pen and brown ink, over traces of black chalk. 1
13-Ashraf Ali Thanvi Mushrik Ya Apny Waqt Ka Hakem Ul Munafiq/ 1
CREATOR
SHOW DETAILS